empty
home   /   humigator

Humigator


Een aantal jaar geleden werd ik attent gemaakt op de Humigator. Een machine die ziektevrije aardappel opslag mogelijk maakt zonder chemie en een opbrengst van +10% beloofd. Daar wilde ik meer van weten! Na 3 jaar van veel meten, kijken en controleren, kunnen we er het volgende van zeggen: De machine heeft absoluut een positief effect op een partij aardappelen in de bewaring, en dan met name bij pootaardappelen en bio aardappelen.
 
Wat doet de machine:
Elk uur wordt ongeveer 40 liter water door de Humigator de bewaarplaats in gestuurd, waarna ongeveer 20 liter (met stof en bacteriĆ«n) wordt afgevoerd. In de bewaring blijft het dan 98% RV en dat zou uitbreiding van zilverschurft doen vermoeden, maar met de Humigator dat is absoluut niet het geval. Er was dus geen uitbreiding van zilverschurft. Ook zwarte spikkel kwam niet voor mits blank begonnen.

De indroging is minimaal, want 20 x 24 is 480 liter per dag is 3360 liter per week en in een maand is dat meer dan 12 ton aardappelen Dit bleek ook bij Gilbert van Campen, die in Kraggenburg woont en de machine heeft aangeschaft. Bij zijn pootgoed wat uit deze bewaring kwam en daarna gepoot werd in het veld, werd een veel betere kwaliteit geconstateerd. Deze betere kwaliteit bleek o.a. qua bacterieziek en meer inhoud waardoor egalere opkomst. Deze machine (met een stuk bewaarbegeleiding) Gilbert veel verbetering opgeleverd.Kortom: de Humigator is zeker interessant voor mensen in de pootgoed en/of bio aardappelen teelt.

Is uw intersse gewekt? Neem dan vrijblijvend contact op met Harry om samen te bekijken of de Humigator uitkomst kan bieden voor uw bedrijf.

Download de brochure: